• Spitalul  raional Străşeni și-a deschis ușile în luna septembrie  1944, având 25 paturi, fiind amplasat în clădirile ocolului silvic din centrul raional Străşeni.
  Primul medic şef a fost numit Moldavschi Vladimir.
  În spital activa un medic, un felcer şi două asistente medicale, care acordau asistenţa medicală pacienţilor.
  În anii 1950-1952 au fost deschise în raion spitale de sector, cu scopul îmbunătățirii nivelului de acordare a asistenței medicale populaţiei rurale.
  Baza tehnico-materială și aprovizionarea cu personal medical cu studii medii era la un nivel jos.
  În 1957, în scopul îmbunătăţirii structurii organizatorice şi ridicării sănătăţii în raion au fost reorganizate sarcinele. Aceste sarcini au fost puse în seama medicilor şefi al raionului pentru dirijarea lucrului în raion şi Spitalul central raional.
  În 1964 structura SR Străşeni a fost organizată conform ord.395 a MOS USSR, Castraveţ Andrei, medic şef al spitalului central raional.
  Tot prin această decizie, centrul sanitar epidemiologic a fost inclus în structura spitalului.
  În anii 1969 – 1973 în raion este finisată construcţia complexului de spital raional pentru 360 de paturi. În secţiile specializate, dotate cu utilaj medical, personal medical pregătit teoretic şi practic. Baza tehnico-materială a ocrotirii sănătăţii s-a îmbunătăţit, acordarea asistenţei medicale fără plată calificată de ambulator şi staţionar.
  În anul 1979 în raion se dă în exploatare policlinica raională pentru 250 vizite în schimb.
  La deschiderea spitalului pe 360 paturi şi policlinica în raion activau 812 lucrători medicali, medici, asistente medicale, moaşe, laboranţi.
  Medicii șef, care au activat pe parcursul anilor:
 • Marcenco Andrei – pînă în luna aprilie 1962
 • Niconova Neli – 1962-1963
 • Grama Ion – 1963-1964
 • Castraveț Andrei – 1964-1984
 • Jardan Constantin – 1984-1986
 • Tutunaru Vasile – 1986-1990
 • Croitoru Ion – 1990-1999
 • Tuchila Alexandru – 1999 – 2016
 • Topor Iurie – 2016 – 18.03.2019
 • Costru Tudor – 19.03.2019 – 30.10.2019
 • Ceaglei Olga – 31.10.2019 – 20.08.2020
 • Șoimu Ioana – 21.08.2020 – până în prezent.

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni acordă asistență medicală spitalicească și specializată de ambulator populației raionului, dispune de 182 paturi, dintre care 152 – îngrijiri acurte și 30 – îngrijri cronice și își desfășoară activitatea în următoarele secţii și subdiviziuni:

 • secţia internare
 • secţia anestezie şi terapie intensivă
 • secţia chirurgie generală
 • secţia boli infecţioase
 • secţia obstetrică şi ginecologie
 • secţia terapie generală
 • îngrijiri cronice Cojuşna
 • secţia pediatrie
 • secţia patomorfologie
 • secţia consultativă
 • laboratorul clinic diagnostic
 • cabinetul fizioterapie
 • cabinetul radiologie
 • farmacie

Pacienții din teritoriu sunt deserviți de următorii specialiști ai asistenței medicale specializate de ambulator:

 • Internist
 • Cardiolog
 • Gastroenterolog
 • Endocrinolog
 • Infecționist
 • Chirurg
 • Ortoped-traumatolog
 • Urolog
 • Oncolog
 • Obstreticieni – ginecologi
 • Ftiziopneumologi
 • Neurologi
 • Narcolog
 • Oftalmologi
 • Otorinolaringolog
 • Dermatovenerologi
 • Profpatolog
 • Imagist sonor
 • Endoscopist
 • Diagnostic funcțional
 • Cabinet control medical